Regenesis

Hoe werkt Regenesis…

Regenesis is een zeer krachtige vorm van energyhealing. Het is een bijzonder krachtig principe dat het proces van zelf genezend en corrigerend vermogen van het lichaam op gang brengt. Dit is toe te passen op veel lichamelijke en psychische klachten.
Door middel van een ademproces en een verscheidenheid aan  lichte aanrakingstechnieken, brengt de Regenesis therapeut  de energie naar het autonome zenuwstelsel en verschillende zenuwknopen ,  evenals direct naar de gekwetste gebieden van
het lichaam of daar waar het lichaam het nodig heeft.

Het is een voordeel van Regenesis dat het het vermogen van lichaam en geest stimuleert om het genezingsproces te volgen. Het is onmogelijk om teveel energie aan te wenden. Het lichaam aanvaardt slechts die correctie die nodig is om zijn eigen volmaakte balans te scheppen.

Regenesis benadert genezing vanuit de samenwerking tussen geest en lichaam op celniveau.

Wat is Regenesis?

Regenesis is een krachtige helende methode om de geblokkeerde biologische energie met een directe stroom van cellulaire energie – Blue Dot Energy – weer op gang te brengen om zo het natuurlijk genezingsproces van het menselijk lichaam te stimuleren, te vergemakkelijken en versnellen. Regenesis werkt volgens het principe dat het lichaam een zelfcorrigerend vermogen heeft dat de perfectie van het originele DNA patroon nastreeft.

De Amerikaan, Robert Rasmussen, ontdekte na een bijna- doodervaring dat hij d.m.v. een bepaalde manier van energie geven het zelfhelend vermogen van mensen kon aanspreken. De bron van dit vermogen schuilt in de zogenaamde “Blue Dot Energie” binnenin elke celkern.

Deze therapie  werkt  met de “Blue Dot Energy “methode, is uniek in zijn soort en wordt door geen enkele andere healing methode gebruikt.
De bron van dit vermogen schuilt  binnenin elke celkern
Bij  een foetus  tot een ongeveer 5 maanden oude baby wordt deze Blue Dot Energy gebruikt om zichzelf te scheppen. Daarna blijft deze energy in “slapende toestand” in het lichaam aanwezig.
De cellen van het lichaam, geschat op zo’n 60 miljard in het zuigelingenlichaam, vertegenwoordigen een nagenoeg  onuitputtelijke bron van nog niet geboorde energie.
Een Regenesis therapeut heeft geleerd de Blue Dot Energy in zijn eigen lichaam te activeren.  Gedurende het Regenesis proces fungeert de therapeut als katalysator om de energie over te brengen naar de cliënt.
Het is beslist een voordeel  dat Regenesis  energie het vermogen van het lichaam stimuleert  om het genezingsproces in gang te zetten. Het is echter onmogelijk  té veel energie door te geven, het lichaam aanvaard slechts die hoeveelheid energie die nodig is om zijn eigen volmaakte balans te scheppen.
De effecten van een  Regenesis behandeling  werken nog dagenlang  na,  nadat de sessie is afgelopen.
Een soort gelijke energie zie je terug bij enkele organismen, waaronder de zeester en de salamander, die de ”Blue Dot Energy”  gebruiken om, indien nodig, een nieuw lichaamsdeel te scheppen, zoals een nieuwe staart of ledematen.

De Blue Dot Energy is volgens Robert Rasmussen onverwoestbaar en in staat zieke cellen te regenereren zodat het lichaam en/of de geest zich weer kan herstellen.

UNIEKE BLAUWDRUK VAN ONS ENERGIE SYSTEEM.

Omdat baby’s getest werden , werd ontdekt dat de baby een gelijksoortig energieveld manifesteerde als de organismen die bestudeerd werden. Vervolg onderzoek wees uit dat alle baby’s die getest werden dit zelfde energieveld manifesteerden tot ongeveer vijf maanden na de geboorte.
Een bevrucht eitje wordt een foetus door zichzelf voortdurend te delen. Als er twee-en-dertig cellen zijn begint de foetus selectief cellen te scheppen gebaseerd op het DNA patroon, de unieke blauwdruk die in elke cel aanwezig is.
Dit proces is bij de geboorte nog niet voltooid. Bijvoorbeeld, de fontanel is nog niet dicht, en er zijn meer veranderingen die bijdragen aan een uitgesproken individualiteit, zoals de stabilisatie van de oogkleur. Met de voltooiing van het foetale proces, als de baby ongeveer vijf maanden oud is, gaat de cellulaire energie ‘slapen’ in de vorm van de ‘kleine blauwe stipjes’ binnenin elke celkern.

GEBRUIK MAKEN VAN DE UNIEKE KRACHT VAN DE BLUE DOT ENERGIE.

De cellen van het lichaam, geschat op zo’n 60 miljard in het zuigelingenlichaam, vertegenwoordigen een nagenoeg onuitputtelijke bron van nog niet geboorde energie. Een Regenesis beoefenaar leert deze ‘Blue Dot Energy” in zijn eigen lichaam te activeren. Gedurende het Regenesis proces fungeert de beoefenaar als katalysator om de energie over te brengen.

ENERGIE NAAR HET AUTONOME ZENUWSTELSEL STUREN

Door middel van een ademproces en een grote gedetailleerde verscheidenheid aan aanrakings-technieken, brengt de beoefenaar de energie naar het autonome zenuwstel en verschillende zenuwknopen van het individu, evenals direct naar gekwetste gebieden in het lichaam.

WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK Blue Dot Energy
door het

BIO-ENERGETISCH GENEESKUNDIG ONDERZOEKSCENTRUM, CALIFORNIA
Het Bio-Energetisch Geneeskundig Onderzoekscentrum (Bio-energy Medicine Research Center)
is een non-profit organisatie in de staat Californië

BIO-ENERGETISCHE GENEESKUNDE (BEMG)
Diepgaand onderzoek heeft aangetoond dat het lichaam een zeer complexe elektromagnetisch instrument is, en dat de natuurlijke elektromagnetische velden en stromen van het lichaam een grote rol spelen in alle aspecten van gezondheid, ziekte en genezing. Gebruikmakend van deze kennis kunnen we bio-magnetische en bio-energetische therapeutische interventies toepassen.

BIO-ENERGETISCHE THERAPIE
Het gebruikmaken van het natuurlijke magnetische (ENERGETISCH) veld van het lichaam als therapeutische interventie, ligt nu binnen het terrein van de wetenschap. Met gebruik van de SQUID-magnetometer, heeft onderzoek naar biomagnetische therapie die werd uitgevoerd door bevoegde professionals, de magnetische (energetische) frequenties en hun invloeden gedocumenteerd.

REGENESIS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOCHT
Robert Rasmussen was zo overtuigd van de kracht van de Blue Dot Energy dat hij toestemming gaf de door hem opgewekte energie te meten en de resultaten te beoordelen.
Regenesis is daarmee een van de eerste en weinige Energetische methoden die werden onderzocht en gedocumenteerd en waarbij de effectiviteit onomstotelijk werd bewezen.

BIJZONDER KRACHTIG EN EFFECTIEF
Regenesis valt onder de Bio-Energetische behandelmethoden waarbij krachtige cellulaire energie wordt opgewekt (Blue Dot energy). Deze wordt gebruikt om de resonantiefrequentie van het magnetische veld van de beoefenaar af te stemmen op een helende frequentie. De therapeut past dat veld toe op de cliënt, waarbij het veld van de cliënt wordt beïnvloed en het genezingsproces op gang wordt gebracht. De toepassingen van de Regenesis energie is opmerkelijk effectief gebleken bij de behandeling van een groot scala van aandoeningen en er zijn geen ongewenste reacties bekend.

Van de resonantiefrequentie van het bio-magnetische veld dat door Regenesis wordt gecreëerd, werd aangetoond dat het de volgende eigenschappen heeft, wanneer het juist wordt toegepast:

  • Het opheffen van zowel acute als chronische pijn.
  • Opheffen van stress (inclusief hevige stress).
  • Het remmen van ontstekingsprocessen.
  • Pijnloze afstelling van het beenderstelsel, wat leidt tot het verdwijnen van secundaire pijn.
  • Bevordering van het functioneren van het immuunsysteem
  • Verbetering van aan het immuunsysteem gerelateerde zieken, waarbij het immuunsysteem zich in feite tegen het lichaam
    keert dat het dient te beschermen. (kanker)