Regenesis wetenschappelijk onderzoek


REGENESIS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOCHT OP ZIJN KRACHTIGE WERKING


WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK VAN REGENESIS-HEALING EN DE BLUE DOT ENERGY BIJ HET BIO-ENERGETISCH GENEESKUNDIG ONDERZOEKSCENTRUM IN CALIFORNIË (BEMG)

Het is al jaren bekend dat het lichaam een zeer complex elektromagnetisch instrument is, en dat de natuurlijke elektromagnetische velden en stromen van het lichaam een grote rol spelen in alle aspecten van gezondheid, ziekte en genezing.

Gebruikmakend van deze kennis kunnen we bio-elektro, bio-magnetische of energetische therapeutische interventies toepassen.

DE WETENSCHAPPELIJKE RESULTATEN VAN REGENESIS
(Dit betreft Regenesis-Healing, Regenesis-Touch, en de Blue Dot Energy)

Het eerste onderzoeksprogramma was het bestuderen van de effectiviteit van een bio-magnetische /energetische therapie die Regenesis heet. Deze therapie maakt gebruik van de zogenaamde Blue Dot Energy die medewerkers van Wilhelm Reich ontdekten tijdens een onderzoek in Australië.
Regenesis werd ontwikkeld door Robert Rasmussen uit Santa Cruz, Californië.
Bij Regenesis wordt cellulaire energie opgewekt om de resonantie frequentie van het magnetische veld te verhogen.

Rasmussens energetische methode is opmerkelijk effectief gebleken bij de behandeling van een groot scala van aandoeningen en er zijn geen ongewenste reacties geconstateerd.
Robert Rasmussen paste de Blue Dot Energy toe op zijn cliënten, waarbij het veld van zijn cliënt werd beïnvloed en het helingssproces op gang werd gebracht.

Van de resonantiefrequentie van het biomagnetische / energetische veld dat door Regenesis wordt gecreëerd werd empirisch aangetoond dat het de volgende eigenschappen heeft, wanneer het juist wordt toegepast:

  • Het opheffen van zowel acute als chronische pijn.
  • Opheffen van stress (inclusief hevige stress).
  • Het remmen van het ontstekingsproces.
  • Pijnloze afstelling van het beendergestel, wat leidt tot het verdwijnen van secundaire pijn.
  • Bevordering van het functioneren van het immuunsysteem, resulterend in de verbetering van aan het immuunsysteem gerelateerde zieken. (waarbij het immuunsysteem zich in feite tegen het lichaam keert in plaats van het te beschermen).
 Kirlian foto van de energie van de duimen van Robert Rasmusson

EEN RECENT ONDERZOEK (2009) TOONT AAN:

Een studie naar de werking van energetische therapie door Amy Sullivan van de Virginia Commonwealth University School of Medicine in Richmond (Virginia), Susan Bauer-Wu van de Emory University in Atlanta (Georgia) en Michael Miovic van het Dana-Farber Cancer Institute en Harvard Medical School in Boston (Massachusetts) toonde aan, dat patiënten die na een behandeling een vragenlijst invulden ‘verbazingwekkende’ verbeteringen van hun gezondheidsprobleem rapporteerden.

Zelfs patiënten met ernstige ziekten zoals kanker voelden zich geholpen door de energetische therapie. In de vragenlijst noteerde 60% van de kankerpatiënten verbeteringen na enkele behandelingen. Ook bij personen die lijden aan angst, depressie en auto-immuunziekte heeft een energetische behandeling een positief effect.
DE WETENSCHAPPELIJKE BASIS VAN BEMG

Robert O. Becker, M.D., is een vooraanstaand pionier van de bio-electro-magnetische geneeskunde. Zijn grondig wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in het Veterans Administration Hospital in Syracuse, New York, heeft de volgende revolutionaire ontdekkingen opgeleverd:

1. Halfgeleidende directe elektrische stromen gaan door de perifere zenuwcellen. Eens, werden deze cellen verondersteld de neuronen te isoleren, omdat een zenuwcel (neuron) altijd wordt vergezeld van een perifere zenuwcel, bijna als een Siamese tweeling.

2. Ook bot is een halfgeleider voor deze elektrische impulsen, en zowel bot als huid zijn piëzo-elektrisch van aard.

3. Het genezingsproces hangt af van de halfgeleidende stroom alsmede van andere factoren in het elektromagnetisch veld van het lichaam. Toepassing van de juiste elektromagnetische velden kan het genezingsproces zeer effectief op gang brengen.

4. Acupunctuur punten hebben unieke elektrische kenmerken, wat bewijst dat er een fysiologische basis voor acupunctuur bestaat.

 

De allereerste onderzoekingen van dr. Becker hebben veel interesse in BEMG opgewekt en hebben het onderzoek naar de vele toepassingen ervan gestimuleerd. Een van de interessantste is het onderzoek naar het magnetische veld van het lichaam waarbij gebruik wordt gemaakt van de SQUID magnetometer of de Beck magnetometer.

Eerder werk op dit gebied, inclusief het werk van dr. John Zimmerman aan de Universiteit van Colorado, heeft aangetoond dat het elektromagnetische veld van het lichaam een samenspel is van de magnetische velden die van directe en van ioniserende stromen komen. Het elektromagnetische veld van het lichaam is gekoppeld aan het elektromagnetische veld van de aarde en wordt beïnvloed door de velden die door andere mensen worden opgewekt.