Helende Weldaad

Welkom op de website van Helende Weldaad

Hanneke Schippers, paramedisch natuurgeneeskundig-therapeut

Mijn werkvormen zijn voornamelijk:

      • Reflexologie/Rugreflexologie
      • Regenesis
      • Orthomoleculair Voedingscoach
      • Shiatsu/ Meridianen
      • Manuele Lymfedrainage

Mensen met lichamelijke en psychische klachten kunnen bij mij terecht voor natuurgeneeskundige behandeling. De klacht wordt onderzocht en behandeld vanuit zowel de fysieke, als vanuit de mentale en emotionele dimensie.

Regenesis is een  krachtige vorm van energie-healing die ik toepas. Het is een bijzonder  principe dat het proces van zelf genezend en corrigerend vermogen van het lichaam op gang brengt. Dit is toe te passen op alle lichamelijke en psychische klachten.

Samenwerking met de reguliere geneeskunde.
Mijn behandeling kan altijd worden ingezet als een complementaire methode naast de reguliere geneeskunde. Omdat de behandeling die ik geef veel overeenkomsten vertoond met een reguliere opleiding is samenwerking met artsen  mogelijk.

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC. Mensen die aanvullend verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar komen in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding. Kijkt u op www.batc.nl onder het kopje Zorgverzekeraars of op deze link zorgverzekeraars 2024 , om te weten te komen of uw zorgverzekeraar de consulten vergoedt.

Ik werk vanuit de volgende vijf natuurgerichte principes:

1 Energie
2 Prikkeloverdracht
3 Drainage
4 Voeding
5  Geestelijk welzijn

De vijf natuurgerichte principes
De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een
holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld
als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt
ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.
Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes
geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de
werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis
bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de
overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer
je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet
optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te
zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van
de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Regenesis benadert genezing vanuit de samenwerking tussen geest en lichaam op celniveau.
Regenesis is een krachtige helende methode om de geblokkeerde biologische energie met een directe stroom van cellulaire energie – Blue Dot Energy – weer op gang te brengen om zo het natuurlijk genezingsproces van het menselijk lichaam te stimuleren, te vergemakkelijken en versnellen. Regenesis werkt volgens het principe dat het lichaam een zelfcorrigerend vermogen heeft dat de perfectie van het originele DNA patroon nastreeft.
In mijn praktijk pas ik bij iedere behandeling regenesis toe, eigenlijk gaat dat al vanzelf…
Zoals hierboven al beschreven staat is het van allergrootste belang dat de energie in het lichaam stroomt… het liefst optimaal…. Van hieruit kan het lichaam bouwen om weer goed te gaan functioneren.
Regenesis is voor mij de belangrijkste vorm van toepassen. Het zelfgenezend vermogen benutten voor verbetering en herstel. Ook goede voeding speelt een belangrijke rol bij energie… Dit geldt voor zowel geestelijk voedsel als ook het voedsel dat we dagelijks tot ons nemen. Ook diverse massages dragen bij tot het verkrijgen van energie.

2. Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden
prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook
andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het
zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam.
Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te
kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen,
bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden
doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen
functioneren en herstellen.

Rugreflexologie en de meridianenleer hebben  een belangrijke connectie met de prikkeloverdracht van ons zenuwstelsel. Vanuit deze visie pas ik ook, indien nodig, mijn therapie hierop aan.

Onderhuids bindweefselmassage, onderdeel van de Matrixkleuren therapie,  is ook een mooi voorbeeld hoe dit de prikkeloverdracht aanzet. Neurologisch van groot belang. Maar ook hier is samenwerking met de andere disciplines van belang. Ook Regenesis draagt bij tot verbeterende prikkeloverdracht.

3. Drainage
In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door
afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde
lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of
bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een
overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of
bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige
omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te
scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam
daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het
lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook
niet goed meer worden opgenomen.

Als lymfedrainage therapeut pas ik geregeld een een gehele of gedeeltelijk lymfedrainage naar inzicht toe als ondersteuning van het lymfesysteem. Ook draagt lymfedrainage bij aan het loslaten van emotionele ballast.

Lymfedrainage is voor mij een belangrijk onderdeel geworden, maar ook Regenesis en andere massages, waaronder onderhuids bindweefsel massage spelen een  belangrijke rol bij drainage. Al naar gelang het beste in de behandeling past , pas ik toe. Ook leg ik altijd uit waarom ik dit dan toe pas…

4. Voeding
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is
één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een
scherpe geest.
Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan
een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin
veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je
constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Inmiddels ben ik orthomoleculair voedingscoach geworden. Deze opleiding heb ik gedaan omdat mij duidelijk is geworden hoe ontzettend belangrijk dit onderdeel is. Als orthomoleculair voedingscoach heb ik me  verdiept in de voeding die we dagelijks tot ons nemen in de vorm van eten. Wat draagt bij tot een goede gezondheid? Wat goed is voor de ene mens , kan minder goed zijn voor de ander. Juist nu, in een tijd waarin zoveel mensen lichamelijke problemen krijgen door het nemen van voedsel dat minder goed verdragen wordt. De voedingstesten en de leer over voedsel hebben mij hierin een stuk verder gebracht.

Hierin adviseren en uitleggen waarom bepaalde voeding beter werkt voor jou lichaam of juist niet beter werkt is voor mij van groot belang.

Ook geestelijk voedsel speelt een hele grote rol …

5. Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele
aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en
gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook
fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten,
zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de
belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen,
te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in
de toekomt in balans te blijven.

Een mens bestaat uit meerdere delen. Hierbij kan je denken aan fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Deze delen zijn met elkaar verbonden en het is het meest positief als deze delen met elkaar samenwerken. Hier zit vaak een kink in de kabel. Naast aandacht voor de lichamelijke gesteldheid is het van groot belang om aandacht te hebben voor emoties en gedragspatronen.
Door bewustwording van (belemmerende) patronen kan hierin een verandering plaats vinden. Het helpt je op de weg naar herstel en kan klachten in de toekomst voorkomen.
Ik vind het als therapeut heel belangrijk om een klacht vanuit meerdere visies te bekijken.

www.helendeweldaad.nl