vijf natuurgerichte principes

Geen mens is hetzelfde, iedereen zit energetisch anders in elkaar.
Daarom is bij emotionele en fysieke klachten of bij stress altijd gewenst met meerdere vormen van therapie te werken aan deze energieverliezers.
Het kan dan ook niet anders dan dat vanuit de basis van Regenesis therapie, andere therapievormen hier aan toegevoegd worden om tot een behandeling op maat te komen en wel zo breed en diepgaand mogelijk.
Bij iedere behandeling op maat wordt bekeken hoe één of meerderde onderdelen van de 5 natuurgerichte principes worden toegepast.

Ik werk  vanuit de volgende vijf natuurgerichte principes:

  1. Energie
  2. Prikkeloverdracht
  3. Drainage
  4. Voeding
  5. Geestelijk welzijn

Het doel van de therapie is het bereiken van een betere balans in de gezondheid van de persoon. Tevens worden handreikingen meegegeven waarmee men in de toekomst klachten kan voorkomen.

Principes

1. Energie

Alles bestaat uit energie. Ons lichaam dus ook! Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft zijn eigen energie. We hebben een bepaalde hoeveelheid energie én de beweging van de energie nodig om te blijven bestaan. Wanneer er een tekort aan energie is in je lichaam of een deel ervan kan je lichaam niet optimaal functioneren. Het zenuwstelsel ontvangt te weinig informatie en organen kunnen hun werk niet meer doen. Hierdoor kunnen lichamelijke en/of emotionele problemen ontstaan.
Het is zaak er aandacht voor te hebben dat er voldoende energie in het lichaam is en deze goed kan doorstromen.
Regenesis benadert genezing vanuit de samenwerking tussen geest en lichaam op celniveau.
Regenesis is een krachtige helende methode om de geblokkeerde biologische energie met een directe stroom van cellulaire energie  weer op gang te brengen om zo het natuurlijk genezingsproces van het menselijk lichaam te stimuleren, te vergemakkelijken en versnellen. Regenesis werkt volgens het principe dat het lichaam een zelfcorrigerend vermogen heeft dat de perfectie van het originele DNA patroon nastreeft.
In mijn praktijk pas ik bij iedere behandeling regenesis toe, eigenlijk gaat dat al vanzelf…
Zoals hierboven al beschreven staat is het van allergrootste belang dat de energie in het lichaam stroomt… het liefst optimaal…. Van hieruit kan het lichaam bouwen om weer goed te gaan functioneren.

2. Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk in ons lichaam. Het vervoert de opdrachten als prikkels vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam. De communicatie via ons zenuwstelsel kan negatief beïnvloed worden. De prikkel komt dan niet aan bij het ontvangende deel van het lichaam en de opdracht kan niet worden uitgevoerd. Dit kan je vergelijken met een telefoonlijn. Wanneer er ruis in de lijn zit wordt de communicatie bemoeilijkt.
Het opsporen van de blokkade (ruis) is van belang voor de communicatie en het herstellende vermogen van het lichaam.
Rugreflexologie en de meridianenleer hebben een belangrijke connectie met de prikkeloverdracht van ons zenuwstelsel. Vanuit deze visie pas ik ook, indien nodig, mijn therapie hierop aan.

3. Drainage

Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen. Hierbij kan je denken aan straling, gassen, bepaalde soorten voeding en stress. In de maatschappij zoals deze nu is worden we hier dagelijks mee in aanraking. Wanneer het lichaam niet meer in staat is deze gifstoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem.
Het is nodig om aandacht te hebben voor datgene wat het lichaam belast en zich hiervan te ontdoen.
Als lymfedrainage therapeut pas ik geregeld een een gehele of gedeeltelijk lymfedrainage naar inzicht toe als ondersteuning van het lymfesysteem. Ook draagt lymfedrainage bij aan het loslaten van emotionele ballast.

4. Voeding

Het is voor het lichaam belangrijk te worden gevoed met datgene wat het nodig heeft om goed te functioneren. Wat voor de ene persoon “goed” is, is het voor de ander wellicht niet. Elk lichaam heeft iets anders nodig. Wanneer het lichaam voeding krijgt welke het niet verwerken kan, kan dit leiden tot klachten.
Ook de geest heeft voeding nodig. Voeding kan bestaan uit verwachtingen, overtuigingen en uitdagingen. Deze voeding kan ook belemmerend werken. Hierbij kan je denken aan oordelen van anderen, negatieve ervaringen en jezelf overvragen (stress).
Beide vormen van voeding verdienen aandacht, wanneer er klachten worden ervaren op lichamelijk en/of geestelijk gebied.
Als orthomoleculair voedingscoach heb ik me ook verdiept in de voeding die we dagelijks tot ons nemen in de vorm van eten. Wat draagt bij tot een goede gezondheid? Wat goed is voor de ene mens , kan minder goed zijn voor de ander. Hierin adviseren en uitleggen waarom bepaalde voeding beter werkt voor jou lichaam of juist niet beter werkt is voor mij van groot belang.

5. Geestelijk welzijn

Een mens bestaat uit meerdere delen. Hierbij kan je denken aan fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Deze delen zijn met elkaar verbonden en het is het meest positief als deze delen met elkaar samenwerken. Hier zit vaak een kink in de kabel. Naast aandacht voor de lichamelijke gesteldheid is het van groot belang om aandacht te hebben voor emoties en gedragspatronen.
Door bewustwording van (belemmerende) patronen kan hierin een verandering plaats vinden. Het helpt je op de weg naar herstel en kan klachten in de toekomst voorkomen.
Ik vind het als therapeut heel belangrijk om een klacht vanuit meerdere visies te bekijken.